Wat te doen bij overlijden?

Wanneer er iemand overleden is in uw familie, brengt u eerst de huisarts hiervan in kennis. De huisarts zal zo spoedig mogelijk komen en het overlijden vaststellen. De arts die de lijkschouw verricht geeft de benodigde formulieren af die u zorgvuldig moet bewaren en aan ons als begrafenisverzorging mee mag geven. Met deze formulieren kan de overlijdensaangifte worden gedaan in de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden. Wij zullen de aangifte verzorgen. Bij een overlijden in zorginstelling of ziekenhuis, word door deze instelling de schouwarts voor u geregeld, u hoeft dan zelf geen huisarts meer in kennis te stellen van het overlijden.

Vervolgens stelt u begrafenisverzorging K.Compagner in kennis van het overlijden. Wij zullen u telefonisch enkele vragen stellen wat uw wensen zijn ten aanzien van verzorging en begrafenis.

U mag natuurlijk ook vooraf contact met ons opnemen. Wij zijn dag en nacht bereikbaar onder telefoon nummer 06 306 572 20 b.g.g. 0522-465160

Overlijden in een verzorgingshuis

Bij een overlijden in een zorginstelling kan het zijn dat er in de nacht geen lijkschouw gedaan wordt. De lijkschouw vindt dan de andere ochtend plaats, een zogenaamde verlate lijkschouw. Neem hier niet direct genoegen mee, zeker in de zomer kan dit zeer nadelig zijn voor het lichaam en kan een vroegtijdige kistsluiting het gevolg zijn. Een verlate lijkschouw mag alleen plaatsvinden als de familie hiermee instemt. U kunt ook een lijkschouw aanvragen via de centrale huisartsen post [HAP], of een gemeentelijke lijkschouw aanvragen. Neem ook in de nacht contact op met begrafenisverzorging K. Compagner, en wacht niet tot de volgende ochtend.

Klaar leggen

Het is voor familie en Begrafenisverzorging fijn als u enkele zaken al vast klaar legt . Zo voorkomt u dat u opeens overvallen wordt met vragen. De volgende formulieren en  benodigdheden kunt u al vast klaar leggen:

  • het laatste wensenboekje (indien aanwezig);
  • kledingvoor de overledene;
  • identiteitskaart;
  • huwelijksboekje;
  • verzekeringspolis[ingeval er een uitvaartverzekering is afgesloten].