Over ons

Begrafenisverzorging Compagner is een uitvaartverzorging wat ontstaan is vanuit de staphorster gemeenschap. In Staphorst werd door burenplicht bij overlijden de nabestaanden geholpen met afleggen en alles wat er bij komt als er iemand overleden is. In het dorp was iemand die de kisten maakte en bij het sterfhuis bezorgde. Voor rouwvervoer werd uitgeweken naar een uitvaart ondernemer in nabijgelegen plaatsen.

Sinds het jaar 2000 werd in Staphorst dit werk gedaan door uitvaartverzorging H. Compagner.

In 2021 is het bedrijf overgenomen door Klaas Compagner en de naam gewijzigd in begrafenisverzorging K. Compagner.

Sinds de overname zijn wij, en onze vaste medewerkers, bezig met communicatie en kwaliteits verbetering. Zo hebben wij cursussen gevolgd om werkzaamheden, die voorheen uitbesteed werden, zelfstandig uit te kunnen voeren. Ook hebben wij geïnvesteerd in nieuwe verzorgingsmaterialen en stillere koelingen. Daardoor hebben wij onze uitvaartonderneming in de afgelopen periode op weten te waarderen tot een volwaardige Begrafenisverzorging.

Omdat ons werk in de gemeente Staphorst gewaardeerd wordt als, respectvol en betrokken, willen wij onze professionele diensten ook in de omliggende plaatsen aanbieden. Bel ons bij overlijden of voor informatie op tel: 0630657220 b.g.g 0522-465160.

Ons streven is om voor een eerlijke prijs, goede en kwalitatieve zorg te bieden aan overledene en nabestaanden. Juist in droevige omstandigheden is het van groot belang dat er goede zorg wordt verleend. Ons doel is het verzorgen van de overledene en het ontzorgen van de nabestaanden.